Wat wij doen is het verwezenlijken van de doelstelling die we hieronder uiteenzetten. Wat u concreet van ons kunt verwachten staat daaronder.

Wat is het doel?
De bedoeling van het oprichten van ‘Vrienden van v.v. Dalen’ is het verlenen van steun aan de v.v. Dalen in de ruimste zin van het woord. Eenvoudig vertaald betekent het, dat de voetbalvereniging (extra) wordt ondersteund op onderdelen welke zij normaal gesproken niet ten laste van hun eigen middelen en contributie kan brengen. Dat betekent dat een bijdrage uit de ‘Vrienden van v.v. Dalen’ bedoeld is ter verbetering van de prestatie, sfeer en uitstraling van v.v. Dalen, zowel op het gebied van senioren, jeugd als supporters. Hierbij kunt u o.a. denken aan het beschikbaar stellen van kleding en materiaal, sfeeracties en een bijdrage leveren aan bijzondere projecten en toernooien. Dus geen bijdrage in de directe exploitatie van de v.v. Dalen.
Het bestuur van ‘Vrienden van v.v. Dalen’ beslist zelf aan welke doelen geld of een bijdrage in natura beschikbaar gesteld wordt.

Wat kunt u van ons verwachten?

De vermelding van uw naam op een bord in de kantine
De vermelding van uw naam op de website van vrienden van v.v. Dalen
Gezellige thema avondEen leuke gadget
Uitdragen van onze naam “Vrienden van v.v. Dalen”

 

Hieronder een kleine impressie van onze projecten