Iedereen kan lid worden van “Vrienden van v.v. Dalen”!
Uw lidmaatschap kost 50 euro per jaar.
Heeft u belangstelling, meldt u zich dan bij één van de bestuursleden
Of via het formulier op deze pagina.