Vrienden van v.v. Dalen: onze doelstelling

Het doel van Vrienden van v.v. Dalen is het verlenen van steun aan de v.v. Dalen in de ruimste zin van het woord. Eenvoudig vertaald betekent het, dat de voetbalvereniging (extra) wordt ondersteund op onderdelen welke zij normaal gesproken niet ten laste van hun eigen middelen en contributie kan brengen.